Ultralinq

Statws Testun Cyflawn

System archifo lluniau a chyfathrebu Ultralinq (PACS) ym maes cardioleg.

Crynodeb

 

Chwiliodd Ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar y defnydd o’r system Ultralinq PACS, gyda ffocws ar ei ddefnyddio ym maes cardioleg. Nid oes digon o dystiolaeth am y defnydd o’r dechnoleg hon, felly daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Mae ein dogfennau cyngor yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond buasem yn ddiolchgar pe gallech ein helpu i wella ein gwasanaethau drwy ddweud wrthym pam eich bod chi’n edrych ar ein cyngor.

Hepgor y ffurflen a lawrlwytho ffeil Cau

    Efallai yr hoffem gysylltu â chi trwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch ddefnyddio'r dogfennau.