Ultralinq

Statws Testun Cyflawn

System archifo lluniau a chyfathrebu Ultralinq (PACS) ym maes cardioleg.

Crynodeb

 

Chwiliodd Ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar y defnydd o’r system Ultralinq PACS, gyda ffocws ar ei ddefnyddio ym maes cardioleg. Nid oes digon o dystiolaeth am y defnydd o’r dechnoleg hon, felly daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER088 09.2019

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.

  • bod posibiliad yr hoffem gysylltu â chi drwy e-bost i gael gwybod mwy am sut y gwnaethoch chi ddefnyddio'r dogfennau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.