Ymyriadau wrth bontio o wasanaethau plant i oedolion

Topic Status Complete

Ymyriadau wrth bontio o wasanaethau plant i oedolion i bobl sydd â chyflyrau tymor hir

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar Ymyriadau wrth bontio o wasanaethau plant i oedolion ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau iechyd hirdymor. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach oherwydd tystiolaeth gyfyngedig ar fuddion tymor canol i hir dymor y rhaglenni hyn. Fodd bynnag, gellir ailedrych ar y pwnc hwn pan fydd treialon parhaus yn cael eu cyhoeddi.

Adroddiad Archwilio Pwnc

12.2021

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.